Login

아이디

비밀번호

학번찾기를 눌러주세요.

Login

아이디

비밀번호

로그인문의 061-470-1673

message1
message2
확인
message1
message2
확인 최소
Login
Login
예결산공고 및 고시
2017회계연도 동아보건대학교 산학협력단회계 제1회 추가경정 현금예산서
글쓴이 : 관리자    작성일 : 2017-12-29    조회 : 450

산학협력단회계처리규칙 제6조 제2항에 의거 2017회계연도 동아보건대학교 산학협력단 회계
추가경정 예산을 공고 합니다

                         
                                       2017.12.29

                              동 아 보 건 대 학 교 총 장
                             동아보건대학교 산학협력단장

본 예산서는 종합행정실에 비치되어 있으므로 언제나 열람 가능합니다.